Onze tarieven zijn verhoogd

U boekt een korte afspraak - wij voorzien 15 - 20 minuten - u betaalt 14 euro of 11 euro bij verhoogde tegemoetkoming.

U boekt een lange afspraak - wij voorzien 30 - 40 minuten - u betaalt 32 euro of 28 euro bij verhoogde tegemoetkoming.

Het bedrag dat u betaalt is het remgeld, u krijgt dit niet terug van uw mutualiteit.

Spreek ons bij problemen om dit te bekostigen gerust aan, dan zoeken we samen naar een oplossing.


Welkom!

Aandacht voor lichaam, ziel én geest is het uitgangspunt van waaruit we vertrekken om goede zorg te leveren.

Deze website voorziet u van meer informatie over wat we doen en over praktische zaken met betrekking tot bereikbaarheid, samenstelling van het team en houdt u tevens op de hoogte van actuele zaken en veranderingen.

Mensen die graag nieuwe patiënt in de praktijk willen worden moeten we ontgoochelen daar we momenteel weer een patiëntenstop hebben. Hier lees je wanneer we weer nieuwe patiënten bijnemen, check dus af en toe de website.


Vraagbaak

We willen het gebruik van ‘de vraagbaak’ nog eens toelichten: waarvoor dient het én waarvoor dient het niet.  

De vraagbaak is in het leven geroepen om niet gestoord te worden tijdens consulten. Dit laat ons toe om de aandacht te houden bij de patiënt die voor ons zit. Dit laat jullie toe om ongestoord te vertellen of te tonen waarmee we jullie kunnen helpen.  

Voor niet dringende vragen zijn we dus niet telefonisch bereikbaar.  

Een voorschrift voor medicatie die je altijd al nam, een welomschreven, praktische vraag rond isolatiemaatregelen bij corona, een administratieve vraag over een gekende gezondheidskwestie enz. kunnen daarom via de vraagbaak worden gesteld. Deze zaken zijn meestal niet dringend en zullen door één van de artsen per mail of indien nodig telefonisch worden beantwoord.  

Om dit mogelijk te maken vragen we jullie om de vraag kort en duidelijk te formuleren. 

Advies voor een ziek kind, een vraag naar medicatie die niet in het dossier vermeld staat, voorschriften voor kinesitherapie of beeldvorming voor een nieuw gezondheidsprobleem, beschrijvingen van een acuut of chronisch ziekteverloop enz. horen niet in de vraagbaak thuis. Hiervoor verwachten we jullie op consultatie.

Ter info melden we graag dat wij gemiddeld 20 à 30 vragen per werkdag krijgen. Daarnaast bellen we ook nog mensen op om resultaten van een labo of beeldvorming te bespreken. En uiteraard zijn er ook nog de dringende vragen die wel doorverbonden worden. We geven jullie graag deze cijfers mee zodat u beter begrijpt dat we zo veel mogelijk iedereen te woord staan, maar dat door de werkbelasting het niet altijd lukt om dit allemaal dezelfde dag af te ronden.