Welkom

Welkom bij Artsen Helios, zijnde Dr. Helena Maryns en Dr. Lien Eeckhaut.


Verandering praktijkwerking wegens corona 

Gezien de huidige epidemie zijn we genoodzaakt onze praktijkwerking aan te passen.

Hiervoor zullen we de dag opsplitsen in twee delen.

Meestal in een voormiddag en namiddag. Maar soms werken we enkel in de namiddag of enkel in de voormiddag maar dan zorgen wij ervoor dat er 2 blokken zijn.

In de voormiddag zal de reguliere chronische zorg en de acute (niet corona gerelateerde) zorg doorgaan.

In de namiddag focussen we op corona gerelateerde zorg. We doen dit om overdracht van het virus in de wachtzaal te voorkomen.

We vragen iedereen om binnen te komen via de wachtzaal! Dit is een stukje over het grasveld en dan ons grondstukje op. De schuifdeur zal open zijn. We vragen om niet in de gang rond te lopen. Enkel de wachtzaal en het toilet mogen gebruikt worden. Bij mooi weer mag u ook buiten wachten.


De reguliere zorg in de voormiddag

- U kan zoals gewoonlijk een afspraak maken via de online agenda of via het telesecretariaat.

- Momenteel merken we dat veel mensen annuleren. Probeer een inschatting te maken wat al dan niet kan wachten. Wacht ook niet te lang want we kunnen niet inschatten hoe lang de pandemie zal duren en welke beschikbaarheid wij kunnen bieden. We vermoeden dat het mogelijks nog een hele tijd duurt voor we weer naar een normale zorg kunnen terugkeren, dus stel ook dringende zaken ("dringend" is minder dan drie weken) niet te veel uit. 

 - U mag ook een telefonisch consult inboeken bij de reguliere zorg voor bijvoorbeeld opvolging van een burn out of bespreking van zaken die niet direct een uitgebreid klinisch onderzoek vragen.


De 'Corona'zorg in de namiddag

- Iedereen met klachten van de luchtwegen (hoest, snot, keelpijn, kortademigheid,...) of grieperig gevoel (koorts, spierpijn,... ) wordt gevraagd om via de vraagbaak of via het telesecretariaat een telefonische raadpleging aan te vragen.

- Gelieve uw klachten kort te beschrijven zodat we bij extreme drukte kunnen evalueren wie we eerst moeten terugbellen. We contacteren iedereen in de loop van de dag voor een medische inschatting, evt nood aan documenten, evaluerend contact, ....

- GELIEVE UW TELEFOON DIE DAG IN DE GATEN TE HOUDEN ANDERS VERLIEZEN WE VEEL TIJD MET TERUGBELLEN. U kan niet zelf terugbellen omdat we tussendoor ook mensen zien, huisbezoeken doen,...

- Indien wij u vragen om op raadpleging te komen voor een klinische evaluatie, vragen we u om buiten te wachten indien het weer dit mogelijk maakt of plaats te nemen in de wachtzaal. We proberen de consulten zodanig te spreiden dat jullie elkaar niet hoeven te kruisen.

- Ook zullen we in de namiddag in de wachtzaal mondmaskertjes leggen en handalcohol voorzien. Gelieve de handen de desinfecteren en de mondmaskers aan te doen bij het binnenkomen. Gelieve geen maskers mee te nemen zoals u weet is er reeds een tekort.

- Vanaf donderdag 19/3/2020 komt er een pretriage punt op de site Jan Palfijn. Het kan zijn dat we u hiernaar doorverwijzen. Gelieve steeds eerst met ons contact op te nemen om te kijken waar u terecht kan zodat iedereen op de juiste plaats terecht komt.


Oproep aanmaak stoffen mondmaskers

Voor creatieve handen die tijid kunnen vrijmaken geven we graag onderstaande link mee.

Jullie zouden ons kunnen helpen door mondmaskers in stof te maken. Een goede uitleg met patronen vind je hieronder. Je mag ze komen afgeven op de praktijk, maar er zijn ook verschillende ziekenhuizen die inzamelen.

Als je er ééntje voor jezelf maakt gelieve dan goed na te lezen hoe deze te gebruiken. Verkeerd gebruik verhoogt de kans op overdracht.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/18/zelf-mondmaskers-maken/

Blij en sterk aan het werk!


Veranderingen op secretariaatsniveau

Eind januari stopte An, onze secretaresse, wegens pensionering.

We werken samen met het medisch telesecretariaat Solutel. Op werkdagen is de telefoon naar hen doorgeschakeld van 7u30u tot 20u. Bij hen kan u terecht voor het maken van afspraken. Enkel bij hoogdringende medische problemen schakelen zij met ons door.

We raden echter sterk aan om online te boeken. Het principe is zeer eenvoudig en u kan het 24/24u doen! 

Lees ook de info over de vraagbaak - daar kan u terecht met kleine vragen! 


U wenst een afspraak

Dit kan online 24/24

  Maak afspraak via internet

of telefonisch, elke werkdag van 7u30 - 20u. 

U wenst patiënt te worden bij Artsen Helios? Dit kan ten vroegste na Pasen. Tot dan hebben we een patiëntenstop. 


De vraagbaak

Om de vraagbaak in te vullen gaat u naar 'maak afspraak via internet'. Bij keuze artsen kiest u VRAAGBAAK. Daar kan u een afspraak maken en bij de boeking uw vraag formuleren. U boekt dus een fictieve afspraak bij Dr. Vraagbaak. Wij verwachten u maw niet in levende lijve in de praktijk! Wanneer we de vraag beantwoord hebben krijgt u een annulatiebericht van uw afspraak. Dat betekent dat we u gebeld hebben, een mail gestuurd hebben of dat er een envelop om af te halen klaar ligt. Deze kan u 24/24u afhalen daar we ze nu in een klein bakje in de hal, naast de bel voor u klaarleggen. 

Een stap-voor-stap schema vindt u onder ‘Vraagbaak’.

Ons huis

Onder hetzelfde dak huist ook

- holistische vroedvrouwenzorg Ammalee - www.ammalee.be

- loopbaancoaching Arnout De Meyere - www.nextstepcoaching.be

Wij werken graag met hen samen maar u bent uiteraard volledig vrij in de keuze van uw hulpverleners.