Welkom!


Aandacht voor lichaam, ziel én geest. Dat is het uitgangspunt van waaruit we vertrekken om goede zorg te leveren.

Deze website voorziet u van meer informatie over wat we doen en over praktische zaken met betrekking tot bereikbaarheid, samenstelling van het team en houdt u op de hoogte van actuele zaken en veranderingen.


Corona


We probeerden de meest voorkomende corona-vragen te bundelen en hierop een antwoord te bieden.

CORONA daagt ons als maatschappij en ook als arts dagelijks uit.

.

De bezorgheden en vragen die we momenteel krijgen betreffen vnl 3 items:

- heb ik risico gelopen en moet ik mij nu laten testen?

- ik heb klachten, moet ik mij laten testen?

- wat is uw visie over het komende vaccin?

Graag lichten we ze toe. U vindt onder de rubriek "visie op actualiteit" de door ons samengebracht informatie gestoeld op de laatste richtlijnen en wetenschappelijke inzichten.


Alle COVID19 informatie van de overheid vindt u op www.ibz.be